MCI-Industry Warehouse

Кои сме ние?

MCI Industry e модерна компания, предлагаща богата гама продукти и услуги за опаковане на вашите стоки, реклама и визуална комуникация.

Фирмена политика

Предлагането на качествени продукти и услуги на нашите клиенти e фирменият приоритет. За да постигнем това ние:

 • Вярваме, че качествените породукти са резултат от постоянното усъвършенстване и подобряване на установените работни практики;
 • Избираме за свои доставчици единствено фирми, които могат да ни предоставят качествени суровини, в предварително регламентирани срокове;
 • Разполагаме с мотивирани и квалифицирани служители, изпълняващи прецизно и отговорно задълженията си;

Как го правим

С натрупания във времето опит и дългосрочни партньорства, успяваме да предложим качествени продукти на достъпни цени. Разполагаме с добър екип, готов да реализира вашите специфични проекти в най-кратки срокове.

Проявявате интерес към нашите услуги? Не се колебайте, свържете се с нас, споделете идеите си, ще се радваме да обсъдим как можем да ви бъдем полезни!

Политика по качество

„Ем Си Ай Индъстри” ЕООД е фирма с над 10 години опит в проектирането и изработването на индивидуални вложки за продуктите на своите клиенти, за да отговарят на техните изисквания. Също така предоставяме и цялостни решения за опаковане. Като модерно и разрастващо се производствено предприятие наша мисия и задължение е да изпълняваме изискванията на своите клиенти, осигурявайки висококачествени продукти на конкурентни цени. Политиката на дружеството е насочена към постигане на икономически растеж, който стъпва преди всичко върху основите на качествено и коректно обслужване на клиента, насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на своите съдружници и постоянно подобряване на качеството на производствения процес.   Мотото на нашата политика е :

„Бизнесът е качествен, когато доставя взаимна удовлетвореност.“

 

Без наличието на система за управление на качеството, би се стигнало до невъзможност за достъп и успех на външни пазари в условията на пазарна икономика. Спазването на принципите на една такава система дава следните предимства:

 • възможност за ефективно осъществяване на отделните производствени процеси, които да са адаптирани към изискванията на пазара и клиентите;
 • оптимизиране на разходите и подобряването на качеството;
 • създаването на условия за съпричастност и ангажиране на всеки сътрудник за качествена работа, утвърждаване и просперитет на предприятието;
 • уважението и коректното отношение към клиентите;
 • разбирането, че качеството е инвестиция в бъдещето на предприятието.
 

Следвайки нашата философия ние си поставяме и други цели:

 • заемане стабилна позиция на пазар, като сигурни и качествени доставчици и изпълнители;
 • задоволяване потребностите на клиентите, чрез трайно възпроизводимо качество, спазване на сроковете и сигурност;
 • в нашите области да станем признати специалисти за решаването на производствени и технически проблеми;
 • стремеж към постоянно подобрение на процесите;
 • гаранция за пълна прозрачност и проследимост на процесите и продуктите;
 • изграждане на система за развитие на творческата активност от откриване на грешките към предотвратяването им;
 • управление на процесите и ръководство на персонала целевоориентирано;
 • оценяване и преглеждане на изпълнението на целите веднъж годишно;
   

Като Управител на “Ем Си Ай Индъстри”ЕООД
ДЕКЛАРИРАМ,
личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената политика по качеството.

 •